Lathyrus is a chamber jazz music quartet
based in Essen, Germany.

Conrad Noll
(DE/cello)
Monta Tupčijenko
(LV/voice,composition)
Ruven Weithöner
(DE/trumpet,flugelhorn)
Max Brackmann
(DE/piano)

Lathyrus music is a symbiosis of jazz and classical music – polyphonic melodies and a space for improvisations push the limits of the instruments’ playability and sound. The band mainly plays their own compositions, creating a special atmosphere. Lathyrus’ pieces are in English and Latvian, giving the music a folk-like atmosphere.

Videos

Concerts

10/12/23 Loft, Köln

22/11/23 Bunker Ulmenwall, Bielefeld

26/12/22 “Die Weihnachtsmatinee des Bunker Ulmenwall”at Rudolf-Oetker-Halle, Bielefeld

04/12/22 “Jazz Visions Ruhr” at Villa Rü, Essen

27/08/22 Sankt-Nikolaus-Kirche, Beuster

26/08/22 Seethen 26, Gardelegen

05/03/22 Jazz-Schmiede, Düsseldorf

06/10/21 domicil, Dortmund

27/08/21 Loft, Cologne

Audio

“On the Brink of Light” Reviews

Brutal New Music Review

On the Brink of Light” pleasantly surprised me with an exquisite aesthetic: an intricate and perfect combination of jazz, new age, contemporary classical, and traditional folk music.

Krists Saržants Review on Jazzin.lv

The quartet «Lathyrus» is like a breath of fresh air on a spring morning. Monta’s voice is among the ones which you hear for the first time and feel that you’ve heard it before and known for quite some time. Accompanied by amazing musicians, it creates a fairy-tale,
bringing us on the journey from the sunset to sundown. 

Lyrics

Here you can find the translation of the Latvian song lyrics
from the album “On the Brink of Light”.

Pavasara vēsmasThe Breezes of Spring
Pavasara vēsmas pūš
Ziedu smarža augšup ceļas 
Ielejas ar saules gaismu pilnas smeļas. 

Manās krūtīs plauks
Kā pumpurīši vaļā raisās,  
Kā dvēsele līdzi ziedēt taisās.

Vēsmas pūš
Tumsa zūd
Saules gaisma spoža kļūst
Dvēsele prieku gūst.
The breezes of spring are blowing
The scent of flowers rises up
The valleys draw full of sunlight.


My chest thrives
As the buds arise,
As the soul is going to bloom along.

The breezes blow
The darkness disappears
The sunlight turns bright
The soul rejoices.
J. Poruks, M. Tupčijenko

“Uz gaismas sliekšņa”Sunlight
Atkal es klūpu pār tumsas slieksni 
Un gāžos kā aklā atvarā iekšā. 
Kā izkļūt ārā, kas sagaidīs priekšā? 
Cirst saules zīmi nakts melnajā slieksnī, 

Kaut gaismiņu sīku nest saudzīgi riekšā. 
Ar būtību visu pēc gaismas tiekšos, 
Līdz beidzot stāvēšu uz gaismas sliekšņa.
Again, I stumble over the threshold of darkness 
And I fall as in a blind hole. 
How to get out? What lies ahead?
To carve the symbol of the sun on the night’s black threshold, 

To gently carry a tiny light into the palm. 
With all my being I will strive for light, 
Till finally I stand on the brink of light.
Dz. Žuravska

RutīnaRoutine
Dienas, stundas izzūd rutīnā.

Vienmuļi paiet dienas,
vientuļas aizrit stundas,
nerodas jaunas domas,
tās iestieg rutīnā.

Pliekanas četras sienas,
nedzīvas, tukšas ielas,
veltīgi, lieli sapņi,
tie iemieg rutīnā.

Tā aizplūst dienas, stundas,
tās ieslīgst rutīnā.

Tā aizplūst dienas, stundas,
tās izzūd rutīnā.

Citāda atnāk diena,
pārvēršas garās stundas,
sparīgas, gaišas domas,
tās mostas rutīnā.

Tā pieaug cerīgas stundas,
pārtop dienās
un izzūd rutīnā.
Days, hours fade into a routine.

The days go by uneventfully,
lonely hours pass,
no new thoughts arise,
they get stuck in a routine.

Flat four walls,
lifeless, empty streets,
vain, big dreams,
they fall asleep into routine. 

So the days, the hours pass,
they drown in a routine.

So the days float away, the hours,
they disappear into a routine.

Another day comes,
long hours turn into
brisk, bright thoughts,
they wake up in routine.

So the hopeful hours
grow into days
and fade into a routine.
M. Tupčijenko

Saule rietThe Sun is setting
Saule aust,
Lēni riet tava dzīvība,
Lēni riet saules un mana ticība tik sev.

Saule aust,
Lēni riet tava dzīvība.
Saule aust,
Saule aust,
Lēni rietu es.
The sun rises,
Your life is slowly sinking.
My faith in myself is waning little by little.

The sun is rising,
Your life is slowly sinking.
The sun is rising,
The sun is rising,
I am slowly setting.
M. Tupčijenko

Contact

info@lathyrusmusic.com